Váš najbližší e-shop

Záruka na tovar


Dĺžka záručnej doby sa líši podľa toho, či ide o kupujúceho fyzickú alebo právnickú osobu - podnikatelia môžu mať túto záručnú dobu kratšiu.


Fyzická osoba: Podľa Občianskeho zákonníka je záručná doba minimálne 24 mesiacov

Právnická osoba:  Podľa Obchodného zákonníka platí záruka minimálne 12 mesiacov (záruky pre jednotlivé produkty nájdete vo vlastnostiach produktu)