Váš najbližší e-shop

Zálohovanie a obnova dát
Je takisto potrebné zaoberať sa otázkou kvalitného zálohovania. Zálohovanie dát je nevyhnutné, aby ste svoje dôležité firemné dáta nestratili.

Zálohu dát je možné spoľahlivo vytvoriť pomocou zálohovacích serverov alebo sieťových NAS zariadení.Výhody služby zálohovania: garancia, každodenná kontrola systému a nastavenia zálohy, mesačná fakturácia bez záväzkov, pravidelné reporty, zapožičanie náhradného hardwaru

Čo dokážeme zálohovať: súborový systém (dokumenty, obrázky), stav operačného systému – nastavenia, Exchange servery, VMware virtuálne stroje, SQL databázy, Oracle databázy

Obnova dát: rýchle obnovenie dát po ich strate, možnosť obnovy zálohy spätne až 1 mesiac (pri každodennej zálohe)


Nechajte zálohovanie dát na nás: vyberieme vhodný systém zálohovania, vytvoríme zálohovacie skripty na serveroch, vyšpecifikujeme a dodáme vhodný zálohovací systém,

dodáme vhodný zálohovací software, pravidelne budeme monitorovať vytvárané zálohy


Prečo zálohovať?: Väčšina ľudí, ktorí používajú osobný počítač alebo notebook, prichádza do styku s rôznymi dátami. Pre bežných užívateľov sú to fotografie, osobné poznámky, textové súbory.

Pre firmy hodnotu týchto dát predstavuje najcennejší majetok - firemné dáta

Organizácie a jednotlivci, ktorí poznajú cenu svojich dát uložených v počítači, dbajú na pravidelné zálohovanie. Stále veľké množstvo ľudí nemyslí na zálohovanie dát a hodnotu svojho majetku

spoznajú až v okamihu jeho straty.


Kam bezpečne zálohovať?

Aké sú formy a spôsoby zálohovania?


Pre bližšie informácie, akú formu zálohovania zvoliť pre Vašu firmu nás môžete kontaktovať na mail: info@comtec.sk, na telefónnom čísle 032/ 77 100 20 alebo nás môžte navštíviť osobne

na Hviezdoslavovej 19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom (obchodné stredisko Váh). Radi Vám poradíme, aké riešenie bude pre Vás najvhodnejšie.